Ansökan och antagning

Du ansöker till Företagarskolan genom att fylla i blanketten som finns att ladda ner här nedan. Skicka sedan ansökan till Linköpings kommun, Näringsliv och Tillväxt, Storgatan 58, 581 81 Linköping.

OBS! Glöm ej att bifoga gymnasiebetyg och betyg från eventuell kommunal vuxenutbildning.

Ansökningsblankett

Här hittar du ansökningsblanketten som PDF.

Antagning

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnat. Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning, ska ett urval ske. Vid detta urval skall platsen/platserna i första hand ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan.
  2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering.
  3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval.

(Förordning (SFS 2011:1108) och kommunal vuxenutbildning)